zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatnoœści. Możesz okreśœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
O firmieTechnika produkcjiDane techniczneKontakt
Zlecenia na zamówienie
Katalog produktów:
Sonda:
Co sądzisz o naszej stronie internetowej ?
Rewelacja
Fajna
ok
Nie podoba mi się


Ważne informacje o materiałach uszczelniających:

Poliuretan (PU)
PU jest termoplastycznym elastomerem poliuretanowym. Odznacza sie nadzwyczajnymi właściwościami w zakresie wytrzymałości na ścieranie, niskim odkształceniem trwałym przy ściskaniu, wysoką wytrzymałością na rozdzieranie. Uszczelnienia techniczne z PU stosuje sie głównie w pierścieniach samouszczelniajacych wargowych korytkowych, uszczelnieniach zwartych, zgarniaczach pierścieniach samouszczelniajacych daszkowych, uszczelkach specjalnych. Możliwe jest również użycie tego materiału na elementy tłumiące i kształtki. PU używa się w spotykanych w handlu częściach mającymi kontakt z cieczami hydraulicznymi na bazie olei mineralnych, wodzie (do 60°C) do 400 bar, w wariantach wykonania standardowego oraz zabudowy standardowej.

Poliuretan (HPU)
HPU
jest odpornym na produkty hydrolizy, termoplastycznym elastomerem poliuretanowym. Posiada optymalnie specyficzne własności zastosowań HPU z niezwykłą jak dla poliuretanu wysoką stabilnością w stosunku do hydrolizy - stabilność w wodzie do + 95°C (hydroliza oznacza rozkład pod wpływem działania wody).Powyższe właściwości umożliwiają zastosowanie w hydraulice wodnej w górnictwie, budowie tuneli, konstrukcjach pras. Szczególnie poleca sie jego stosowanie: w kontakcie z czystą woda, cieczami typu HFA, HFB oraz biologicznie degradowanymi cieczami hydraulicznymi.

Poliuretan (GPU)
GPU
jest odpornym na hydrolizę elastomerem poliuretanowym. GPU posiada podobne własności jak TPU, przede wszystkim  odporność na działanie produktów hydrolizy. Tego materiału używamy w uszczelkach wielkowymiarowych od 540 mm -do 2000 mm.

Poliuretan (TPU)
TPU jest modyfikowanym w niskich temperaturach elastomerem poliuretanowym. Posiada te same właściwości co PU, jednakże jego zastosowanie jest rozszerzone do temperatury do - 50°C. Jego Zakres zastosowań obejmuje również ekstremalne strefy klimatycznye oraz zamrazalnie. Nawet przy minus 50°C TPU posiada wystarczającą sprężystość jako sprawnie działające uszczelnienie.

Rubber I NBR - czarny
NBR
jest elastomerem na bazie kauczuku akrylo-nitrylo-butadienowego i jest przeznaczony do produkcji pierścieni samouszczelniajacych i pierścieni wargowych, pierścienie samouszczelniajace daszkowe, uszczelki specjalne i elementy wstępnego naprężania. Materiał ten wykazuje się dobra odpornością w olejach i skórach mineralnych, cieczach hydraulicznych HFA, HFB, HFC pod ciśnieniem. Materiał nie jest odporny na płyny hamulcowe na bazie glikolu, cieczy typu HFD, aromatów (benzol), estrów, ketonów, kwasów, ługów.

RUBBER-H (H-NBR) czarny
H-NBR
jest uwodornionym (utwardzonym) akrylo-nitrylowym kauczukiem butadienowym. Materiał ten jest odporny na węglowodorach alifatycznych jak benzyna, propan i butan, oleje i tłuszcze mineralne (w krótkich okresach czasu do + 170°C), tłuszcze i oleje zwierzęce. Mozę być również używany w wielu rozcieńczonych kwasach, zasadach i solach,  także przy podwyższonej temperaturze jak i w glikolu z wodą do 150°C. Uwaga: H-NBR nie jest trwały w wodzie i olejach i smarach silnikowych zawierających ochraniacz przeciwkorozyjny np. środek zabezpieczający chłodniczy. H-NBR nie nadaje sie dla paliw o wysokim udziale aromatycznym związków (benzyna, miesz. alkoholowe), ketonów, estrów, eterów, węglowodorów takich jak tri, albo perhydrol.

RUBBER-2 (VITON, FPM, FKM) brązowy
Jest elastomerem na bazie kauczuku flourowego, a nazwa Viton to zastrzeżona przez firmę DU PONT nazwa tego elastomeru. Produkujemy z niego: - pierścienie samouszczelniajace, pierścienie wargowe, pierścienie samouszczelniajace daszkowe, zgarniacze, elementy do naprężania oraz uszczelki specjalne. VITON jest odporny na gorąco, chemikalia, zmiany pogody i ozon. Wykazuje dobra odporność na oleje siarkowe i smary mineralne oraz ciecze trudnopalne typu HFd(na bazie estrów fosforowych lub chlorowanych węglowodorów). VITON nie jest odporny na bezwodny amoniak ługi sodowe, potasowe, hetony, eter, dioksan, aminy i kwasy organiczne.

RUBBER 3 (EPDM) czarny
EPDM jest elastomerem na bazie kauczuku etyleno-propyleno-dienowego stosowanym do produkcji: pierścieni samouszczelniajacych daszkowych i uszczelek specjalnych dla zastosowań w gorącej wodzie, parze i ługu wodnym. Nie jest odporny na ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego. EPDM jest odporny na zmiany pogody, ozon i procesy starzenia. Jeżeli osadzona uszczelka jest narażona na kontakt z płynem hamulcowym, prosimy przestrzegać obowiązujących u Was przepisów prawnych /zezwoleń.

SILCON (MVQ) brązowo-rdzawy
Jest elastomerem na bazie kauczuku metylo-winylo-siliko-nowego i jest stosowany do produkcji O-ringow, uszczelek płaskich i specjalnych. MVQ jest stosowany głownie do produkcji, uszczelnień statycznych. Posiada doskonalą odporność w gorącym powietrzu, przy zmianach pogodowych, odporny jest na ozon i procesy starzenia. Jego własności mechaniczne plasują się wyraźnie poniżej własności mechanicznych materiałów gumowych.

TEFLON 1 (PTFE-virgin) biały
PTFE-virgin
jest plastomerem politetrafluoro-etylenowym, używany do produkcji: pierścieni samouszczelniajacych, pierścieni prowadzcych o niskim obciążeniu, O-ringow, falistych pierścieni uszczelniających i pierścieni płaskich. PTFE-virgin jest tworzywem sztucznym o najszerszej technicznie gamie zastosowań. Tylko stopione metale ziem alkalicznych oraz gazowy fluor atakują chemicznie PTFE w przypadku wysokich temperatur i ciśnień. PTFE juz przy nieznacznych obciążeniach skłania sie do płynięcia na zimno (pełzania).

TEFLON 2 (PTFE with fillers) szary
PTFE with fillers jest plastomerem poli-tetrafluoroetylenowym z wypełniaczem metalicznym dla pierścieni samouszczelniajacych, pierścieni ślizgowych, pierścieni naciskowych, pierścieni oporowych,  pierścieni samouszczelniajacych daszkowych oraz dla pierścieni prowadzących. Poprzez specjalne wypełniacze PTFE with fillers posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe na zimno w stosunku do czystego PTFE. Daje to tu praktycznie nieograniczona odporność chemiczna.

Poliacetal (POM) czarny
Jest plastomerem polioksymetylenowym dla pierścieni oporowych, tulejek prowadzących pierścieniowych, zgarniaczy i pozostałych cześci obrotowych o wysokiej precyzji wykonania. POM jest jednym z najistotniejszych technicznych termoplastow o bardzo dobrych własnościach mechanicznych. Nieznacznie pochłania wodę i ma dobra odporność chemiczna. POM można stosować we wszystkich olejach oraz smarach mineralnych, hydraulicznych cieczach tłoczących typu HFA, HFB I HFC, jednakże nie jest odporny na stężone kwasy i ługi.

Poliamid (PA) czarny, biały
Jest materiałem o dobrych własnościach ślizgowych - do stosowania w panewkach łożysk ślizgowych i elementach oporowych. PA stosuje sie w miejsce POM dla wymiarów od 250 mm wzwyż. PA można stosować we wszystkich olejach i smarach mineralnych oraz cieczach typu HFA, HFB I HFC. Poliamid wchłania do 8 % wody.

Materiały specjalne.
Na Państwa życzenie oferujemy materiały specjalne przeznaczone do specjalnych zastosowań.

Profile /standard
System wykonuje metodą komputerową ponad 90 podstawowych profili.  Zwracając się do nas otrzymujecie Państwo pełne doradztwo techniczne m.in. w zakresie:

  • doboru materiału
  • rodzaju profilu